Dichtheid

Afscheidings dichtheidstabel:

 vloeistof                                          dichtheid kg/m3    af te scheiden    opmerking   
 Aardolie,ruw  650-850  +  
 Aardolie,ruw  850-900  +  
 Aardolie,ruw  900-930  -  
 Aardolie,ruw  930-1020  x  dichtheid te hoog
 Aceton (propanon)  791   x   >25% oplosbaar in water 
 Acentonitril   782   x  >25% oplosbaar in water 
 Amandelolie   1040   x   dichtheid te hoog
 Amberolie   800-810   +   
 Amylalcohol  800-830   +   
 Anijsolie   1000   x   dichtheid te hoog
 Aniline   1022   x   dichtheid te hoog
 Anisol  (methoxybenzeen)   998   x   dichtheid te hoog
 Arachide-olie (aardnootolie)   910-920   +   
 Azijnzuur   1049   x   dichtheid te hoog
 Barnsteenolie   800   +   
 Benzeen   879   +   
 Benzine   680-750   +   
 Benzine, mengsel   770-990   +   
 Benzine, merk  720-750  +  
 Benzine, race  780  +  
 Benzine, vliegtuig  720  +  
 Booroliën      zie koelsmeermiddel
 Botervet  911  +  
 Bromoform  2880  x  dichtheid te hoog
 Broombenzeen  1490  x  dichtheid te hoog
 Bruinkoolteerolie  850-900  +  
 1. Butanol  810  x   >25% oplosbaar in water 
 2. Butanol  911  x   >25% oplosbaar in water 
 ter. Butanol  786  x   >25% oplosbaar in water 
 n.-Butylacetaat  882  +  
 Cacoaboter  958-964  -  
 Casterolie  961  -  
 Cederolie  910  -   1-5% oplosbaar in water 
 Chloorbenzeen  1106  x  dichtheid te hoog
 Chloortolueen  1080  x  dichtheid te hoog
 Chloroform (trichloormethaan)  1486  x  dichtheid te hoog
 Creosootolie  960-980  x  dichtheid te hoog
 Cychlohexaan  779  -    1-5% oplosbaar in water 
 Cyclohexanol  949  x  dichtheid te hoog
 Cyclohexanon  947  x  dichtheid te hoog
 Decaline  870-896  +  
 Deconserveermiddel  800-850  #  emulsievormend
 Dennennaaldolie  871  +  
 Detergenten  800-1000  #  emulsievormend
 Dichloor benzeen  1106  x  dichtheid te hoog
 Dichloor ethaan  1250  x  dichtheid te hoog
 Dichloor methaan (methyleenchloride)  1325  x  dichtheid te hoog
 Diesel brandstof  840-880  +