Kolken

Kolken

Afwatering van hemelwater op de rijbaan gebeurt vaak door afvoergoten of door straatkolken of trottoirkolken. Door het wegdek of trottoir dusdanig aan te leggen stroomt het regenwater / hemelwater naar het rooster van de straat- of trottoirkolk. De kolk vangt een deel slib af, voordat dit naar het riool, olie-/benzineafscheider, lamellenafscheider of open water verder stroomt.

Wat is een straatkolk?

Een straatkolk bestaat uit een onderbak en een roosterdeksel, waarvan het roosterdeksel gelijk ligt met het wegdek/straatniveau. Bij betonnen straatkolken kan het gietijzeren roosterdeksel worden meegestort met de onderbak. De roosterafdekking ligt in een gietijzeren frame en is scharnierend, zodat dit deksel geopend kan worden om de onderbak leeg te kunnen zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een reukslot.

Wat is een Trottoirkolken?

Een trottoirkolk bestaat uit een onderbak en een trottoirkolkkop, waarvan het deksel gelijk ligt met het trottoir en het rooster in de trottoirband. Bij betonnen trottoirkolken is de gietijzeren trottoirkolkkop meegestort met de onderbak. Het deksel ligt in een gietijzeren frame en is afneembaar, zodat het deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen zuigen. De kolkonderbak werkt als zand/slibvanger om het rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot.

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.

Bekijk hier het complete assortiment Aquafix kolken.

Video's