Pomptechniek

Wat is een pompput?


Een pompput is een (riool)put met hierin een (dompel)pomp ingebouwd welke het instromende (afval)water wegpompt naar een hoger gelegen riolering of naar een persriool of drukriool.

Een pompput kan hemelwater, fecaliënhoudend afvalwater, industrieël afvalwater, huishoudelijk afvalwater etc verwerken. Echter afhankelijk van de toepassing kunnen er verschillende typen pompen worden toegepast.

Aquafix is expert op het gebied van pompen en putten en weet voor nagenoeg elke situatie of toepassing u te adviseren van de juiste installatie.

Aquafix heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een gedegen leverancier van pompsystemen in de BENELUX en heeft zelfs een eigen service dienst. Tevens zijn er mogelijkheden voor het afsluiten van een onderhouds- en 24 uurs contracten.

Voordat ons verkoopteam u kan adviseren zijn enige punten belangrijk om alvast te weten:
1. Wat gaat u verpompen?
    (bijvoorbeeld: fecaliën houdend water, schoonwater, drainagewater, terrein(afval)water, afvalwater zonder fecaliën)
2. Wat is de toepassing?
    (bijvoorbeeld: huishouden, restaurant, hotel, industriëel, camping, terreinafwatering, fabriekspand, etc.)
3. Hoeveel wordt er geloosd?
    (bijvoorbeeld: Hoeveel personen maken gebruik van de toestellen, hoe groot is het terrein (m2), etc.)
4. Zijn er bijzonderheden?
    (bijvoorbeeld: lozing van chemicaliën, zwembaden, periodieke lozingen, brakwater, etc.)
5. Hoeveel meter dient het water verticaal te worden verpompt?
    (toelichting: o.a. het verschil in de hoogte van het inkomende riool in de pompput en de hoogte van het te lozen riool)
6. Hoeveel meter dient het water horizontaal te worden verpompt?
    (toelichting: o.a. de afstand tussen de pompput en het lozingspunt)
7. Waar gaat u op lozen?
     (bijvoorbeeld: vrij verval riolering, drukriolering (hoeveel druk heerst er in het drukriool ?), bestaande put (vrij verval), open water (als er onder de waterlijn wordt geloosd, hoeveel meter onder de waterlijn?)
8. Is er al een persleiding aanwezig?
    (Zo ja, wat is de diameter en wanddikte van deze leiding? en zijn er bochten of andere obstakels ingebouwd, zo ja graag toelichten.)
9. Is er op locatie 230V of 400V aanwezig?
10. Wat is de hoogte van de aansluitdiepte van de inkomende leiding van de pompput en welke diameter leiding is dit ?
    (toelichting: de hoogte maat binnen onderkant buis (b.o.b. / BOB) ten opzichte van bovenzijde deksel (maaiveld).
11. Wordt de pompput verkeersbelast?
     (Zo ja, met welke verkeersbelasting dienen wij rekening te houden?)

Aquafix heeft een grote verscheidenheid van pompen in haar programma, met verschillende capaciteiten van 5m3/h tot ca. 2600 m3/h, van 0,2 kW. tot 500 kW.

Graag adviseert het Aquafix verkoopteam u bij de juiste keuze van het systeem. Wanneer gewenst kunnen wij u ook bij u op kantoor of op de bouwplaats adviseren.

___________________________________________________________________________________________

Nog meer informatie ?

___________________________________________________________________________________________

Video's