Afscheidersystemen

Wat is een afscheider?

Een afscheider is een put welke in een rioolstelsel wordt geplaatst, met als doel om bezinkbare en/of drijvend vuil (verontreiniging) op te vangen en hierdoor het achterliggende rioolstelsel te ontlasten van vuil en verontreiniging.

Er bestaan diverse soorten afscheiders:


- Vetafscheiders:
Voor de zuivering van afvalwater welke dierlijke en/of plantaardige vetten bevatten. Een vetafscheider wordt o.a. toegepast bij: restaurants, sportkantines, cateringbedrijven, ziekenhuizen, hotels, cafetaria's, kantines, slagerijen, slachterijen, viswinkels, visverwerkingsbedrijven, bakkerijen, levenmiddelenindustrie, horeca.

Nog meer informatie ? https://aquafix.nl/nl/vetafscheider
Of bekijk de modellen en de prijzen online.

___________________________________________________________________________________________________


- Zetmeelafscheiders:
Voor de zuivering van afvalwater welke zetmeelresten en vetten bevatten. Een zetmeelafscheider wordt o.a. toegepast bij: de aardappelindustrie, levensmiddelenindustrie, restaurants, cafetaria's, verse (vlaamse) friet huizen, etc.

 

___________________________________________________________________________________________________


- Olieafscheiders:
Voor de zuivering van afvalwater welke minerale oliën en/of vetten bevatten. Een olieafscheider dient te lozen op een riolering. Een olieafscheider wordt o.a. toegepast bij: tankstations, wasplaatsen, wasstraten, afspuitplaatsen, autogarages, garagebedrijven, laadkuilen, parkeerterreinen, op- en overslagbedrijven, werkplaatsen, industrie.


Nog meer informatie ? https://aquafix.nl/nl/olieafscheider
Of bekijk de modellen en de prijzen online.

___________________________________________________________________________________________________


- Coalescentieafscheiders:
Voor de zuivering van afvalwater welke minerale oliën en/of vetten bevatten. Een coalescentieafscheider mag lozen op open water, doordat er een (coalescentie)filter in de uitlaatkamer van de afscheider is ingebouwd, is de rest uitstoot van deze afscheiders <5mg/liter. Een olieafscheider wordt o.a. toegepast bij: tankstations, wasplaatsen, wasstraten, afspuitplaatsen, autogarages, garagebedrijven, laadkuilen, parkeerterreinen, op- en overslagbedrijven, werkplaatsen, industrie.

Nog meer informatie ? https://aquafix.nl/nl/coalescentieafscheider
Of bekijk de modellen en de prijzen online.

___________________________________________________________________________________________________


- Lamellenafscheiders:
Voor de zuivering van afvalwater welke minerale oliën en/of vetten en slib bevatten. Een lamellenafscheider mag lozen op open water, door dat het rendement van de uitstoot lager is dan < 5mg/liter. Een lamellenafscheider wordt o.a. toegepast bij: laadkuilen, parkeerterreinen, op- en overslagbedrijven, industrie, opslagterreinen van zand, slib, metaal, sloopbedrijven.

Nog meer informatie ? https://aquafix.nl/nl/lamellenafscheider
Of bekijk de modellen en de prijzen online.

___________________________________________________________________________________________________


- Slibvangputten:
Voor de zuivering van afvalwater welke slibdelen bevatten. Een olieafscheider, vetafscheider, zetmeelafscheider, coalescentieafscheider of lamellenafscheider kan ook een slibvangdeel bevatten, echter afhankelijk van de situatie kan er een losse slibvangput in het werk toegepast worden of vereist zijn.

___________________________________________________________________________________________________


- Pré afscheidings sedimentatieput:
Voor de zuivering van afvalwater welke slibdelen bevatten. Een olieafscheider, vetafscheider, zetmeelafscheider, coalescentieafscheider of lamellenafscheider kan een slibvangdeel bevatten. Echter een pré afscheidings sedimentatieput is een hoog rendement slibvanger welke kleinere slibdelen uit het afvalwater kan filteren dan een traditionele slibvangput. De pré afscheidings sedimentatieputten worden o.a. toegepast bij: industrie, schroothandel, levensmiddelenindustrie, olieterminals en mogelijk in combinatie met een lamellenafscheider.
___________________________________________________________________________________________________


Waar dient een afscheider aan te voldoen?
Een afscheider dient te voldoen aan de geldende Europese normering.
Voor dierlijke en plantaardige vetten of oliën (vetafscheiders, zetmeelafscheiders, slibvangputten) is de geldende norm de EN1825 deel 1 en EN1825 deel 2.

Voor minerale oliën en vetten (olieafscheiders, coalescentieafscheiders, lamellenafscheiders, slibvangputten) is de geldende norm de EN 858 deel 1 en EN858 deel 2.

Deze Europese regelgeving geldt vanaf 2006. Alle afscheiders binnen deze norm, dienen voorzien te zijn van CE conformiteitsverklaring en vanaf juli 2013 dient deze te zijn uitgebreid met een prestatieverklaring (Declaration of Performance of wel DoP). In deze DoP zijn alle essentiële kenmerken opgenomen welke vereist zijn, zoals bijvoorbeeld de brandklasse, effectiviteit, duurzaamheid, waterdichtheid.

Tevens dienen alle afscheiders berekend te zijn volgens de in de norm opgestelde eisen. Olieafscheiders, coalescentieafscheiders, lamellenafscheiders, slibvangputten, pré afscheidingssedimentatieputten: EN858-2. Vetafscheiders, zetmeelafscheiders , slibvangputten, pré afscheidingssedimentatieputten: EN1825-2.

Aquafix Milieu maakt gratis de juiste capaciteitsberekening voor u.

 

___________________________________________________________________________________________

Nog meer informatie ?

___________________________________________________________________________________________