Verkeersklasse

Bij de keuze van afwateringssystemen zoals bijvoorbeeld lijnafwatering, is de verkeersklasse een belangrijke criteria. De belastingklasse wordt aangeduid in kiloNewton (kN). De belastingsklassen zijn beschreven in de Europese norm EN 1433.

 

     
belastingklasse-a-15kn

 

 

 

 

 

 

 

Klasse A 15 kN.

= 15 kN proefbelasting vlg EN1433.

Verkeersklasse A15 kN - Voor gebieden die uitsluitend door fietsers en/of voetgangers worden gebruikt.
belastingklasse-b-125kn

 

 

 

 

 

 

 

Klasse B 125 kN.

= 125 kN proefbelasting vlg EN1433.

 

Verkeersklasse B125 kN - Voor gebieden als trottoirs, voetgangerszones en parkeerterreinen die toegankelijk zijn voor licht verkeer.

belastingklasse-c-250kn

 

 

 

 

 

 

 

Klasse C 250 kN.

= 250 kN proefbelasting vlg EN1433.

 

Verkeersklasse C250 kN - Voor gebieden als winkelstraten, ventwegen, algemene parkeerterreinen e.d.

belastingklasse-d-400kn

 

 

 

 

 

 

 

Klasse D 400 kN.

= 400 kN proefbelasting vlg EN1433.

 

Verkeersklasse D400 kN - Voor gebieden met een hoge verkeersintensiteit en hoofdverkeerswegen.

belastingklasse-e-600kn

 

 

 

 

 

 

 

Klasse E 600 kN.

= 600 kN proefbelasting vlg EN1433.

 

Verkeersklasse E600 kN - Voor gebieden met zware verkeersbelasting, zoals industrieterreinen, havens en dokken e.d.

belastingklasse-f-900kn

 

 

 

 

 

 

 

Klasse F 900 kN.

= 900 kN proefbelasting vlg EN1433.

 

Verkeersklasse F900 kN - Voor gebieden waar met bijzonder hoge wieldruk op gereden wordt dit zijn oppervlakten zoals bijvoorbeeld vliegvelden.

 

belastingklassen-a15-t-m-f900-aquafix-eu