Prijs €

Afscheidersystemen

Een afscheider is een put welke in een rioolstelsel wordt geplaatst, met als doel om bezinkbare en/of drijvend vuil (verontreiniging) op te vangen en hierdoor het achterliggende rioolstelsel te ontlasten van vuil en verontreiniging. Aquafix produceert in eigen fabriek (Mijdrecht, Utrecht)  o.a. Vetafscheiders, Olieafscheiders, Lamellenafscheiders, Coalescentieafscheiders, Slibvangputten van o.a. HDPE en beton.

- Vetafscheiders:
Voor de zuivering van afvalwater welke dierlijke en/of plantaardige vetten bevatten. Een vetafscheider wordt o.a. toegepast bij: restaurants, sportkantines, horeca, hotels, cateringbedrijven, ziekenhuizen,  cafetaria's,  slagerijen, slachterijen, viswinkels, visverwerkingsbedrijven, bakkerijen, levenmiddelenindustrie.

- Zetmeelafscheiders:
Voor de zuivering van afvalwater welke zetmeelresten en vetten bevatten. Een zetmeelafscheider wordt o.a. toegepast bij: de aardappelindustrie, levensmiddelenindustrie, restaurants, cafetaria's, verse (vlaamse) friet huizen, etc.

- Olieafscheiders:
Voor de zuivering van afvalwater welke minerale oliën en/of vetten bevatten. Een olieafscheider wordt o.a. toegepast bij: tankstations, wasplaatsen, wasstraten, afspuitplaatsen, autogarages, garagebedrijven, laadkuilen, parkeerterreinen, op- en overslagbedrijven, werkplaatsen, industrie.

- Coalescentieafscheiders: (voor lozing op openwater)
Voor de zuivering van afvalwater welke minerale oliën en/of vetten bevatten. Een coalescentieafscheider wordt o.a. toegepast bij: tankstations, wasplaatsen, wasstraten, afspuitplaatsen, autogarages, garagebedrijven, laadkuilen, parkeerterreinen, op- en overslagbedrijven, werkplaatsen, industrie.

- Lamellenafscheiders:
Voor de zuivering van afvalwater welke minerale oliën en/of vetten en slib bevatten. Een lamellenafscheider wordt o.a. toegepast bij: laadkuilen, parkeerterreinen, op- en overslagbedrijven, industrie, opslagterreinen van zand, slib, metaal, sloopbedrijven.

- Slibvangputten:
Voor de zuivering van afvalwater welke slibdelen bevatten. Een olieafscheider, vetafscheider, zetmeelafscheider, coalescentieafscheider of lamellenafscheider kan ook een slibvangdeel bevatten, echter afhankelijk van de situatie kan er een losse slibvangput in het werk toegepast worden of vereist zijn.

- Pré afscheidings sedimentatieput:
Voor de zuivering van afvalwater welke slibdelen bevatten. Een olieafscheider, vetafscheider, zetmeelafscheider, coalescentieafscheider of lamellenafscheider kan een slibvangdeel bevatten. De pré afscheidings sedimentatieputten worden o.a. toegepast bij: industrie, schroothandel, levensmiddelenindustrie, olieterminals en mogelijk in combinatie met een lamellenafscheider.