Prijs €

Regenwaterhergebruik

Regenwater hergebruik loont!
Meer dan 97% van de in totaal 1,4 miljard kubieke kilometer water op onze aarde is zeewater en niet voor consumptie geschikt. Van de resterende 3% zoet water is het merendeel aanwezig in vaste vorm, ijs van de poolkappen en gletsjers. De voorraad water waarover we vrij kunnen beschikken is niet meer dan 0,3%.

Een groter probleem dan de kwantiteit vormt de waterkwaliteit. Door de toename van nitraten, fosfaten en andere chemische stoffen in het water wordt de bereiding van drinkwater steeds moeilijker en kostbaarder.

Bespaar tot 50% op uw drinkwater gebruik.

De consument verbruikt volgens de statistieken gemiddeld 135 liter kostbaar drinkwater per dag. Echter, voor zo'n 50% van dit verbruik is geen drinkwaterkwaliteit noodzakelijk en kan regenwater worden gebruikt. Naast het voordeel dat regenwater ons gratis ter beschikking staat, zijn de hoofdargumenten om regenwater te gebruiken:

•  Terugdringen van drinkwaterverbruik.

•  Terugdringen van het regenwater in het riool.

•  Vermindering van verdroging, afvalslib en kosten voor zuivering en transport van drinkwater.

Het gebruik van regenwater heeft ook, op basis van de eigenschappen van regenwater, positieve neveneffecten:

•  Geen kalkaanslag in de wasmachine.

•  Betere waswerking, waardoor tot 50% op wasmiddelen kan worden bespaard, afhankelijk van de hardheid van het drinkwater.

•  Geen urineaanslag in het toilet.

•  Uitstekend geschikt voor planten, om mineralen op te nemen.

Geen hygiënische bezwaren.

Bij een goed ontwerp, juiste materiaalkeuze en een vakkundige installatie zijn er geen hygiënische bezwaren tegen het gebruik van regenwater, mits dit water wordt gebruikt voor doeleinden, waar geen drinkwaterkwaliteit voor noodzakelijk is, zoals toiletspoeling, tuinbesproeiing en schoonmaakaktiviteiten rond het huis. Ook voor de wasmachine is regenwater prima inzetbaar. Zo heeft langdurig onderzoek van het Landelijk Hygiëne-Instituut te Bremen uitgewezen dat wasgoed, gewassen in regenwater, geen verhoogde kiembelasting geeft vergeleken met in drinkwater gewassen wasgoed. Bovendien is er geen beïnvloeding van de waswerking waar te nemen.

Het juiste installatiesysteem.

Bij het ontwerp van een regenwatersysteem dient men erop te letten dat deze onderhoudsarm wordt aangelegd en dat een hoge bedrijfszekerheid van het systeem wordt gegarandeerd. De componenten dienen daarom geheel op elkaar afgestemd te worden om samen een geheel te vormen. Deze aspecten zijn van belang voor de systeembesturing, middels deze besturing wordt drinkwater in tijden van droogte niet in de tank gesuppleerd, maar in de woning zelf.

Wat kan Aquafix voor u betekenen?

Aquafix produceert in eigen huis o.a. regenwaterbufferputten, regenwaterfilters en pompsystemen. Aquafix is specialist in het berekenen en samenstellen van het juiste systeem bij de situatie. Aquafix heeft een breed programma regenwaterhergebruiksystemen o.a. voor de woningbouw, industriebouw etc.

Aquafix levert een KIWA/BELGAQUA gecertificeerd besturingssysteem met ingebouwde pomp(en), een complete regenwaterput voorzien van rustige toevoer, regenwaterfilter, rattenschot, overloop en indien gewenst voorzien van een zwaar verkeer deksel.
De regenwaterputten kunnen standaard geproduceerd worden van 1.500 liter tot/met 76.000 liter inhoud, grotere systemen zijn op aanvraag mogelijk. Aquafix levert systemen van beton, polypropyleen(PP), polyethyleen(PE) en op aanvraag van RVS of polyester.

Aquafix adviseert u graag bij de juiste keuze van het systeem.